Nabavka

Nabavka

Na osnovu 20+ godina iskustva u industriji mobilnih stanova, uspostavili smo dobre odnose sa renomiranim dobavljačima.Naša snažna mreža među kineskim tržištem osigurala je da na vrijeme dobijemo kvalificirani materijal.